PAVADINIMAS: Administracinio pastato rekonstravimas

ADRESAS: Geležinio Vilko g. 6a, Vilnius.

AUTORIAI: S. Pamerneckis, K. Tyla, E. Gumuliauskaitė.

METAI: 2008