SP ARCHITEKTŲ GRUPĖ
 

Vadovas:

Arch. Saulius Pamerneckis

Architektai:

Gintė Pamerneckienė

Vytautas Pliadis

Vitalijus Rudokas

Mantas Trapikas

Indrė Smalakė

Tomas Marcinkevičius

 

Anksčiau grupėje dirbo:

Lukas Atas, Marius Bliujus, Karolis Tyla, Vytenis Ūsas, Enrika Geštautaitė, Evelina Gumuliauskaitė <...>

 

 

SP architektų grupė projektavimo veiklą vykdo nuo 1996 metų. Grupei vadovauja architektas Saulius Pamerneckis, projektų vadovas, atestuotas architektas (At.Nr A424), Lietuvos Architektų rūmų valdybos narys, Vilniaus Architektūros-urbanistikos ekspertų tarybos narys ir VŠĮ "Architektūros fondas" tarybos narys. Nuo 2005 metų skaito paskaitas ir vadovauja architektūros studentų baigiamiesiems darbams Vilniaus Gedimino technikos universitete.

SP architektų grupės projektuojamų pastatų tipologija itin plati: pradedant komerciniais, visuomeniniais ir administraciniais pastatais, baigiant įvairios apimties daugiabučiais gyvenamaisiais namais, gamybinės paskirties pastatais. Rengiamos urbanistinės koncepcijos, pastatų konversijų, renovacijų projektai, dalyvaujama įvairiuose architektūros ir urbanistikos konkursuose.

Šiuo metu grupėje dirba septyni kvalifikuoti architektai. Projektai rengiami taikant tiek tradicines CAD, tiek inovatyvias BIM projektavimo technologijas.

 

SP architects group is working since 1996. Gorup is led by Saulius Pamerneckis, project manager, qualified architect, (certificate No. A424), member of Lithuanian architects association, Vilnius architecture and urban planning experts council, "Architecture fund" council. Besides, the headleader of the group Saulius Pamerneckis also lectures at Vilnius Gediminas Technical university Architecture Faculty since 2005.

The range of designed building types is growing all the time. Commercial, public, administrative, buildings are designed next to residential houses, technical buildings as well as conversion, renovation projects and urban workshops.

Currently seven qualified architects are working in the group. Design process involves using both traditional CAD and innovative BIM technologies.