PAVADINIMAS: AB "Garsų pasaulis" spaustuvė su biuro patalpomis

ADRESAS:  Salomėjos Neries g. 69, Vilnius

AUTORIAI: S.Pamerneckis, D.Laucius

METAI: 2004