PAVADINIMAS: Administracinio pastato "Ibrahim" konkursas, II vieta

VIETA: Kalvariju g. 24a, Vilnius

AUTORIAI: S. Pamerneckis, V. Usas, K.Tyla, J.Šilkauskas, V.Pliadis, E.Geštautaite, E.Gumuliauskaite

METAI: 2008