PAVADINIMAS: Administracinis pastatas

ADRESAS: Naugarduko g. 102, Vilnius

AUTORIAI: S.Pamerneckis, K.Tyla

METAI: 2009