PAVADINIMAS: Lietuvos Respublikos ryšiu reguliavimo tarnybos administracinis pastatas

ADRESAS:  Algirdo g. 27a, Vilnius

AUTORIAI: S.Pamerneckis, K.Tyla

METAI: 2008